Disclamer

De op deze website getoonde informatie wordt door de BeterWinkel.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BeterWinkel.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door de BeterWinkel.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

BeterWinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. BeterWinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van BeterWinkel.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel BeterWinkel.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BeterWinkel.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door BeterWinkel.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BeterWinkel.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BeterWinkel.nl worden onderhouden wordt afgewezen.