Indien u lijdt aan een ziekte en/of klachten hebt over uw gezondheid wordt dringend aanbevolen altijd eerst een arts/therapeut te raadplegen om de oorzaak van de ziekte/klachten te laten vaststellen.

Lees altijd eerst zorgvuldig de contra-indicaties en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing bij het product, voordat u het product in gebruik neemt.
Onderstaand vindt u een aantal algemene aanwijzingen.

Patiënten met een pacemaker dienen geen gebruik te maken van elektrostimulatie of biofeedback.Uitsluitend indien uw arts de toepassing van deze technieken veilig acht en u onder begeleiding van uw arts/therapeut de behandeling toepast, kan alsnog besloten worden tot het gebruik van elektrostimulatie of biofeedback.

De veiligheid van het gebruik van elektrostimulatie en biofeedback tijdens zwangerschap is niet aangetoond.

Elektrostimulatie en biofeedback zijn veilige behandelvormen, die geen bijwerkingen kennen en niet therapie-afhankelijk maken.
Desalniettemin dient u bij het optreden van problemen of verschijnselen die u niet kunt duiden, de behandeling direct te staken en eerst uw arts/therapeut te raadplegen alvorens eventueel de behandeling te hervatten.

Pas elektrostimulatie niet toe op het strottenhoofd en in het gebied van de slapen.

Bij elektrostimulatie is het belangrijk altijd originele toebehoren als elektroden en kabeltjes te gebruiken. Elektroden dienen tijdig te worden vervangen. Indien onder de elektroden roodheid of irritatie optreedt, dienen te elektroden direct te worden vervangen of de instellingen van het apparaat te worden aangepast.

Laat toebehoren als elektroden niet van patiënt tot patiënt opnieuw gebruiken, teneinde het overdragen van infecties te voorkomen.

Bij warmte-/koude therapie dient een juiste applicatietemperatuur te worden gekozen.

Let goed op, dat verbrandingen of onderkoeling van huidgedeelten worden vermeden. Zodra irritatie optreedt, dient de applicatietemperatuur te worden aangepast of de behandelvorm in kwestie te worden gestaakt.

Terug naar overzicht

foto-pijn.jpg