Urine-incontinentie is een aandoening, die vele oorzaken kan hebben. Niet alleen leeftijd, maar ook andere factoren kunnen ten grondslag liggen.

Tot deze factoren behoren onder meer hormoonhuishouding, geboortes, operaties, spierzwakte, kwetsuren en bijwerkingen van medicijnen.
Incontinentie is een lastig probleem, dat veelal met schaamte gepaard gaat.

Drie vormen worden onderscheiden:
1. Urge Incontinentie / Aandrangincontinentie
2. Stress Incontinentie / Inspanningsincontinentie
3. Mixed Incontinentie / Gemengde incontinentie

Raadpleeg voor een juiste analyse uw arts/therapeut.

Bij Stress- en Mixed Incontinentie treedt urineverlies op bij fysieke inspanningen. Bekende voorbeelden zijn urineverlies bij hoesten, niezen en hurken.

Bij Stress- en Mixed Incontinentie is gerichte training van de bekkenbodemspieren een eenvoudige en effectieve behandelmethode. De training kan gewoon thuis worden gedaan. U kunt kiezen voor specifieke oefeningen zonder de hulp van speciaal ontwikkelde apparatuur. Het is niet eenvoudig deze oefeningen goed uit te voeren en langdurig vol te houden. De praktijk leert, dat de oefeningen vaak vroegtijdig worden afgebroken en het beoogde resultaat dus uitblijft.

Oefeningen met behulp van spierstimulatie of biofeedback zijn eenvoudiger uit te voeren en worden veel consequenter gedaan. Vaak kunt u al na 3 maanden een duidelijke verbetering waarnemen.
Apparatuur Spierstimulatie: BioStim NMS2

Biofeedback verdient de voorkeur, omdat de spieren willekeurig worden aangespannen en de verbetering een duurzamer karakter kent.
Apparatuur Biofeedback: XFT-0010

Terug naar overzicht

foto-pijn.jpg