Decubitus (doorligwonde) is een huidwond, die ontstaat door het afsterven van weefsel als gevolg van (langdurige) druk. Kleine bloedvaatjes worden dichtgedrukt. Het weefsel krijgt te weinig zuurstof en voedingsstoffen, waardoor de huid en onderliggend weefsel afsterven.

Decubitus kan leiden tot ernstige complicaties en (blijvende) verminkingen.

Chronische wonden, zoals Decubitus en Ulcera vormen een groot medisch en financieel probleem. Ondanks de goede (voor-)zorgen van verplegend personeel komt het dikwijls toch tot “doorligwonden”, die heel hardnekkig en pijnlijk kunnen zijn.

Decubitus kan de reden zijn, dat de patiënt nog niet uit de instelling ontslagen kan worden, hoewel de eigenlijke aandoening inmiddels behandeld en wellicht al genezen is. Ook in rust- en verzorgingstehuizen en in de thuissituatie is extra zorg nodig. Rolstoelers kunnen eveneens met decubitus(-preventie) te maken krijgen.

Pulserende monofasische hoogvoltstroom met een “Twin-Peak” impulsvorm is gebleken zeer efficiënt en effectief te zijn bij de behandeling van decubitus.

Aan de hand van een vast protocol kan thuis tweemaal daags een behandeling van 20 minuten worden gedaan, die na instructie door de patiënt zelf kan worden uitgevoerd.

Apparatuur: GV 350

Terug naar overzicht

foto-pijn.jpg