Als klant van BeterWinkel heeft u bij koop op afstand het recht op een afkoelingsperiode van 30 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.

Het product kan alleen ongebruikt en, indien technisch mogelijk, in onbeschadigde originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Indien tijdig en in ongebruikte en onbeschadigde toestand geretourneerd, zullen wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen crediteren.

U heeft wel het recht het artikel te bekijken en te beoordelen alvorens te retourneren. Mocht het artikel door ons in gebruikte en/of beschadigde toestand worden ontvangen, behouden wij ons het recht voor het bedrag van terugbetaling te korten conform de toestand van het geretourneerde artikel.

Aanmelding retour:

U kunt vormloos retourneren. Dit betekent, dat u niet verplicht bent gebruik te maken van een standaardformulier. Een reden voor retour hoeft u niet te vermelden; wel stellen wij opgaaf van reden zeer op prijs om te leren en te verbeteren. Wel verplicht is vermelding van het bestelnummer of uw naam.

Algemeen:

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten maar exclusief kosten voor rembours, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag warop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere

methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling -indien redelijkerwijs mogelijk- ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.

Wij adviseren dan ook dan ook om de verzenddoos en originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze verpakkingen kunt gebruiken wanneer u de bestelling wenst te retourneren.

Retouradres:

BeterWinkel

Otterkoog 20-j

1822 BW Alkmaar